Pamětihodnosti
Zámek PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 6
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Sobota, 04 Září 2010 19:11
Velikost písma:

POČÁTKY VÝSTAVBY

Zámek1Předchůdcem dnešního zámku byla středověká tvrz, snad i hrad s vodním opevněním. Z původního sídla zakladatelů, pánů z Častolovic, se nedochovaly žádné stopy. Ještě v roce 1870 Antonín Baum zaznamenal poslední zbytky opěrných pilířů z pravděpodobně původní stavby, které padly za oběť vlivům řeky Bahnice (Bělé). Některé historické materiály uvádí, že původní hradiště nebo hrad stávaly v místech, kde se dnes nachází kostel sv. Víta. Lokalizace původní pevnosti na Skalku se opírá o nejstarší obraz Častolovic ze 17. století, umístěný v přízemí zámku, kde jsou rovněž viditelné jakési zbytky zdí. Jednoznačně nelze vyloučit ani možnost, že tvrz Půtů byla vodní tvrzí a stávala přímo v místech dnešního zámku. První písemná zmínka o šlechtickém sídle v Častolovicích pochází z roku 1495, kdy od Jindřicha staršího Minsterberského koupil celé litické panství Vilém z Pernštejna. Jako pustá se připomíná tvrz v roce 1559, když Arnošt, falckrabě rýnský, odprodával Častolovice od litického panství. V tomto roce koupil Častolovice s příslušenstvím v 8 vesnicích Jindřich z Regeru. Ten si zvolil Častolovice za své sídlo a postavil si zde proto v rovině na levém břehu Bahnice nevelký zámek.

Celý článek...
 
Kostel sv.Víta PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Sobota, 04 Září 2010 19:32
Velikost písma:

Kostel sv.VítaBarokní kostel sv. Víta je dílem hradeckého baumistra Františka Kermera, žáka K. I. Dientzenhofera. Stavba byla započata roku 1772 a teprve dne 24. 9. 1775 slavnostně vysvěcena. Příčinou zpoždění byly tehdejší selské bouře a nucené přerušení prací.

Před započetím výstavby nového kostela sv.Víta bylo nutné nejprve zbourat kostel původní. Z původního kostela se dochovaly cínová křtitelnice opatřená českým nápisem: „Tato křtitelnice udělána jest do městečka Častolovic za kněze Jana Hradeckého od Jana Bassti konváře v městě Hradci 1571“, původní zvony - tzv. Orlík od konváře Adama Taraby z roku 1564 s věnováním Jindřicha z Regeru na Častolovicích a Nejdku, z roku 1612 od Fridricha z Oppersdorfu  a zvon z roku 1509 bez věnování, umístěný na novou zvonici. Ze starého kostela rovněž pochází krypta se třemi sklepy - prostřední je hrobka Půtů, zbývající dvě patří Oppersdorfům. V levé straně u vchodu do dnešní stavby je zasazen náhrobní kámen Fridricha z Oppersdorfu.

Celý článek...
 
Kaple sv.Máří Magdalény PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Sobota, 04 Září 2010 19:47
Velikost písma:

Kaple Máří MagdalényPozdně gotickou kapli nechala vystavět roku 1580 zbožná paní Magdalena z Donína, manželka Fridricha z Oppersdorfu. Jedná se o jednolodní původně hřbitovní kostel bez věže. Obdélníková stavba s neodstupněným presbytářem pětiboce uzavřeným. V západním průčelí je situován hrotový portál a stěny jsou členěny hrotovými uzavřenými okny. Vnitřní prostor je klenut třemi poli křížové klenby s hřebínkovými žebry a v závěru paprsčitě. Kruchta je zřízena na dvou pilířích a pravděpodobně pochází až z roku 1832. Obraz v hlavním oltáři je od J. Umlaufa z roku 1895. Reliéf Madony s Ježíškem je pozdně gotizující a pochází zřejmě z doby výstavby kaple v roce 1580.

Celý článek...
 
Radnice PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Sobota, 04 Září 2010 21:56
Velikost písma:

RadniceRadnice byla postavena roku 1560. Ve starších kronikách lze najít zmínky o tom, že stará radnice stávala pravděpodobně v místě čp. 11, které po požáru r.1864 bylo prodáno a za pana Bělky - kováře bylo přestavěno na kovárnu. Jistě víme, že Fridrich z Oppersdorfu koupil za 90 kop grošů pražských od jistého Blažiny tzv. Blažinovský dům, který nechal zbořit a postavit výsadní hostinec na prodej panského piva, vína, kořalky a soli.

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí123DalšíKonec »

Strana 1 z 3PageRank

WebInfo - SEO analýza


Vytvořil a spravuje Daniel Beneš © 2010 - 2015 | Grafika Daniel Beneš & Jiří Václavík © 2010 - 2015
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko