Zastavení šesté: U Konopáče Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Pondělí, 08 Květen 2017 11:36
Velikost písma:

POTOK KONOPÁČ

Konopáč, dříve také Luční potok, získal zřejmě své jméno podle toho, že byl využíván k máčení lnu a konopí. Ve svahu nad ním postupně vznikla kolonie domkářských stavení. Pozapomenutý název Luční potok vystihoval dřívější charakter krajiny v okolí potoka. Ještě před napřímením toku řeky Bělé se Konopáč vléval do jejího koryta, dnes je přítokem náhonu Alba. Roku 1928 obec podala návrh provést regulací náhonu zároveň s regulaci Konopáče. V roce 1976 byla vypracována projektová dokumentace na zatrubnění potoka. Stavba byla zahájena 1.1.1978 a po několika stavebních etapách kompletně dokončena roku 1989. Dílo realizoval Agrostav s.p. Solnice.
Prakticky na celém toku potoka Konopáče byla v dávných dobách zřízena soustava několika rybníků. Rybníkářství a rybolovu byla věnována velká pozornost zejména za panování Viléma z Pernštejna. K opatrování rybníků byl podle instrukce z roku 1425 ustanoven porybný. Výlovy byly pořádány dvakrát do roka, na podzim a na jaře. Ihned po skončení výlovu vyžadovalo panstvo oznámení o množství nachytaných ryb a vodní drůbeže.6)
Dnes potok Konopáč napájí pouze rybník u dvora Polná, zabahněný rybník V lukách (Nad cestou) vpravo vedle cesty na Hřibiny, rybník u myslivecké chaty v některých písemnostech pojmenovaný jako rybník Pod Myslivnou (U Hájovny) a rybník U Vlčků.
Největší množství rybníků je v současné době soustředěno v Bažantnici. Za rybníkem U Vlčků se nachází Prostřední rybník, dříve pojmenovaný Koňská tůň, protože se zde za první republiky plavili koně. Největší rybník se rozprostírá pod mysliveckou chatou a nachází se jihovýchodním směrem od Prostředního rybníku.
Nejmladší rybník v dnešní Bažantnici se nazývá Horní rybník nebo také Hořejší rybník (rybník Pod Hrází). Byl vyhlouben počátkem devadesátých let 20. století společně s Prostředním rybníkem.
Obecní rybník (Obecňák, rybník Nad Hrází) je nejstarším rybníkem v oblasti Bažantnice, který byl zakreslen i na mapách I. vojenského mapování. Dne 17. dubna 2001 dalo obecní zastupitelstvo souhlas k rozšíření obecního rybníka, které realizovali členové místní organizace Českého rybářského svazu. Rybník byl následně zvětšen, vyčištěn, vznikl zde přístřešek s posezením a lavičky pro rybáře. Obecní rybník je napájen bezejmenným potůčkem, který pramení na Včelákově stráni u Pasek. Voda z Obecního rybníku protéká i Hořejším rybníkem, Prostředním rybníkem a následně vtéká do rybníku pod mysliveckou chatou, kde prakticky napájí potok Konopáč.
Nejstarší známou rybniční soustavu u Častolovic tvořily čtyři rybníky situované na jižní i severozápadní straně dvora Polná. Největší rybník zřízený jihozápadně od dvora je dnes nepojmenovaný, ale dříve se mu říkalo Bravník nebo také U Dvora (U Polníku). Jméno Bravník vzniklo pravděpodobně tak, že se na jeho břehu proháněla stáda vepřů, koz nebo ovcí tzv. bravů. Rybník byl také využíván k plavení koní, jako zdroj ledu pro častolovický pivovar a v padesátých letech se zde konaly recesistické závody. Jihovýchodně od dvora se rozprostírala kaskáda dalších dvou rybníků, z nichž do dnešní dnů přetrval pouze jeden - výše zmiňovaný rybník V Lukách. Další rybnikářská díla bylo možné nalézt i u dnešní silnice č. I/11 v blízkosti domu čp. 40 (Václavíkovi), v Olšině, podél Olešnického potoka a celého toku náhonu Alba i na Lokotském potoku mezi Liblí a Synkovem. V roce 1974 byl na katastru obce Paseky vybudován v místě zaniklého rybníku nový rybník Střezmá s plochou 1,75 ha. Počet rybníků v okolí Častolovic se postupně měnil a zvláště po třicetileté válce a napoleonských válkách začalo rybníkářství upadat a řada rybníků zanikla.