Zastavení osmé: Hasiči Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Pondělí, 08 Květen 2017 11:36
Velikost písma:

Historie SDH Častolovice v kostce

Nejstarší zmínky o činnosti hasičů v Častolovicích pochází z roku 1874. Původní sbor při svém založení neměl skoro žádnou výstroj ani výzbroj. Vlastnil pouze dřevěnou stříkačku, 10 přileb, 1 lano, 2 žebříky, lopatu a trumpetu. V počátcích se účastnil jen různých cvičení a u prvního požáru zasahoval až v roce 1877 u pana Jana Pauka v Synkově. Činnost hasičů v Častolovicích postupně slábla a téměř ochabla.
Zvrat k lepšímu nastal 18. února 1894, kdy bylo na popud starosty Václava Bělky svoláno znovu představenstvem městečka všechno bývalé členstvo a všichni ti, kteří se dobrovolně přihlásí k obnovení hasičského sboru. Na zasedání byl zvolen nový výbor, ustanovující členové si objednali nové stanovy a oděvy šité podle národního kroje (čamary). Ušití si zaplatil každý člen sám. Zakládajícími členy byli pánové: Jan Tichý, Josef Sklenář, František Šklíba, František Sedláček, Václav Sedláček, Bedřich Ješina, Vácslav Kozel, Josef Flegl, František Eliáš, Vít Kudláček, Jan Sláma, Jan Vaněk, Emanuel Šemotl, Eduard Jelínek, Antonín Provazník, František Holub, František Kovaříček, Antonín Vašata, František Bezděk, Antonín Pinka, František Forejtek, František Bělka, Antonín Bělka, Alois Čakan, Josef Podolský, Karel Franck, Jan Červinka, Theodor Koráb, Eduard Vinkler, Jan Anděl, Augustin Nosek, Josef Fridrich, Antonín Dvořák, Jan Machač a Karel Grosser. Velitelem zvolen pan Jan Tichý, podvelitelem Theodor Koráb. Cvičitelé Jan Anděl a Augustin Nosek.
Od té doby se hasiči zúčastnili řady sjezdů, cvičení a ostrých výjezdů k požárům, živelním pohromám, dopravní nehodám a technickým zásahům. Svoje další aktivity rozšířil sbor i o spolkovou činnost v oblasti divadelnictví, podpory kulturních tradic (plesy, kácení máje, pálení čarodějnic, masopustní veselice) a požárního sportu.
I přes občasné útlumy své činnosti dospěl sbor pod různými novými názvy, odpovídajícími vždy době, až do roku 1985, kdy byla zásahová činnost zákonem o požární ochraně č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, svěřena obci a zbývající aktivní činnost se odvíjí v rámci činnosti občanského sdružení, působícího na úseku požární ochrany, které nese opět historický název sbor dobrovolných hasičů. Ke své činnosti a uskladnění materiálu využíval sbor hasičská skladiště na obecním úřadě, nynější objekt železářství a část techniky a vybavení uskladňoval i u svých členů, či příznivců. Situace se ustálila v roce 1988, kdy se hasiči mohli nastěhovat do objektu bývalé kovárny pana Poura čp.211 v Častolovicích. Zde působí sbor a jednotka dodnes.
Připomeňme si technické vybavení hasičů. V roce 1875 daroval sboru Vzájemně pojišťovací spolek proti ohni policejního okresu Rychnovsko - Novoměstského stříkačku firmy R. A. Smekal. Stroj častolovičtí hasiči vlastnili až do sedmdesátých let 20. století, kdy byla za 11 konopných hadic vyměněna do podniku zahraničního obchodu Motokov Praha, kde stála ve vestibulu návštěvní haly. Její další osud není bohužel znám.
Roku 1897 sbor zakoupil novou stříkačku Smekal, kterou nechal roku 1927 zmotorizovat. Tato stříkačka je v našem majetku dodnes.
Z další techniky můžeme zmínit automobil Škoda 104, který sboru v roce 1951 přenechal mlynář p.Horák. Vůz byl pro špatný technický stav vyřazen. Později hasiči zakoupili sanitní automobil Praga Alfa. Sbor tento vůz vlastnil do roku 1949, kdy jej protiúčtem nabídl za sanitní automobil Škoda Superb. Sanita Škoda Superb byla používán do roku 1964, kdy došlo k jeho vyřazení. Následoval Ford Kanada. Automobil od ONV obdržel sbor v roce 1955 a používal ho do roku 1957, kdy byl opět pro špatný technický stav vyřazen. Roku 1958 přišla do Častolovic Tatra 805 tzv. Kačena. Kačena byla u nás používána do roku 1990, kdy byla převedena na Ledskou.
V roce 1990 obec zakoupila vůz CAS 25 Š 706 RTHP (rok výroby 1978) v ceně 60 000,-Kč. Na náhradní díly bylo sboru přiděleno vozidlo CAS 16 Škoda 706. Krátce po Trambusu přibyl do vozového parku automobil Praga V3S. Pragovka později přešla do vlastnictví SDH Kunvald.
Po dlouhých jednáních s firmou ZEKO Slavičín byl dne 10.srpna 2000 uskutečněn nákup staronové cisterny CAS 32 TATRA 815 6x6. Opravu a repasi vozu se podařilo provést v roce 2005. Na přestavbě se finančně podílela obec, která obdržela grant od krajského úřadu.
Od roku 2003 jsme užívali dopravní automobil DA 12 AVIA. V roce 2011 bylo zakoupeno vozidlo FIAT Ducato, které se stalo právoplatnou náhradou dosloužilé AVIE.
Časy se mění. Vše jde kupředu. A tak 23. listopadu 2013 u častolovických hasičů navždy dojezdil legendární automobil CAS 25 Škoda 706 RTHP a byl prodán do obce Stehelčeves v okrese Kladno.
Z dalších zásadních mezníků sboru můžeme zmínit květen roku 2004, kdy Sbor dobrovolných hasičů Častolovice získal nový prapor. V rámci oslav 130. výročí svého založení ve dnech 11. - 12. června 2004 pak proběhlo jeho slavnostní žehnání. Zároveň s praporem požehnal páter Arnošt Jílek i sošku patrona hasičů sv.Floriána. Nasvícená soška dnes zdobí východní štít zbrojnice. Prapor, sen mnoha generací hasičů, vzešel z dílny paní Věry Rokytenské z Černožic nad Labem. Ten původní zmizel v nenávratnu a hasičům se nedochovala ani jeho podoba.
Legendární a velice úspěšné okamžiky prožíval sbor v dobách, kdy družstvo žen sbíralo vavříny na soutěžích podorlické ligy a jiných soutěžích v rámci celého kraje.Na tyto úspěchy navazovali v nedávných letech i naši muži.
Ze zásahové činnosti je vhodné uvést aktivní účast na likvidaci největších požárů v okrese Rychnov nad Kněžnou, a to 24. června 1996 v Dřevařských závodech Borohrádek, 26. srpna 2004 v Cukrovaru České Meziříčí a 28. června 2005 v Drůbežárně Semechnice.
Opomenout nelze ani naši pomoc při stále častějších povodních, kdy v novodobé historii výjezdová jednotka od roku 1997 zasahovala u povodní v roce 1997, 1998, 1999, 2000 na Rychnovsku, 2002 na Mělnicku v obci Dolní Beřkovice.
U tohoto masivního nasazení sil a prostředků se na chvíli pozastavím a seznámím Vás s jeho průběhem.
Dne 16.8.2002 byla od ranních hodin organizována pomoc jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí z okresu Rychnov nad Kněžnou. Jako lokalita vhodná k zásahu větší skupiny hasičů záchranářů byla vybrána oblast Mělnicka – obec Dolní Beřkovice. V první fázi pomoci odjížděly do obce Dolní Beřkovice jednotky SDH Týniště nad Orlicí, SDH Častolovice, SDH Kostelec nad Orlicí, SDH Olešnice v Orlických horách, SDH Dobré, SDH Hlinné, SDH Kvasiny, SDH Albrechtice nad Orlicí, SDH Solnice, SDH Voděrady, SDH Lično, SDH Deštné v Orlických horách. Později byly v dané lokalitě nasazeny jednotky SDH České Meziříčí, SDH Orlické Záhoří, SDH Rokytnice v Orlických horách, SDH Trhový Štěpánov okres Benešov. Celkem se do záchranných a úklidových prací v období od 17.8.2002 do 23.8.2002 zapojilo v obci Dolní Beřkovice 119 hasičů. Netradiční zásahovou činnost pro hasiče představoval dne 18.8.2002 nález lachtana, jeho následné zabezpečení až do příjezdu odchytové služby a vyzvednutí objevených drahocenných předmětů v zámecké kapli dne 22.8.2002.

Ze strany častolovických hasičů byl zájem pomoci i při likvidaci následků povodní v roce 2009, kdy členové výjezdové jednotky pro místní organizaci ČČK Rychnov nad Kněžnou zajišťovali dopravu humanitární pomoci z okresu Rychnov nad Kněžnou na Jesenicko a Olomoucko.
První část humanitární pomoci vyrazila dne 2. července 2009 v 06:30 h směr Nový Jičín. V průběhu jízdy byl cíl cesty operativně změněn a náklad humanitární pomoci složen v Jeseníku nad Odrou.
Ve čtvrtek dne 9.7.2009 byla realizována přeprava druhé humanitární sbírky do letního dětského tábora za obcí Velká Kraš v Rychlebských horách, další materiál si odebrali v obcích Kobylá, Tomíkovice, Bernartice a v Javorníku, kde byla složena poslední část sbírky.
Na kamarády v Beřkovicích jsme nezapomněli ani v roce 2013, kdy se častolovičtí hasiči ve dnech 7.-9.6.2013 do této obce vrátili, v rámci výpomoci při nových povodních. Z dalších aktivit jsme v pondělí 17. června 2013 transportovali několik set kilogramů humanitární pomoci do Soběslavi.
Jakákoli práce není možná bez účastí lidí. Na tomto místě bych chtěl připomenout některá jména dnes již nežijících členů, kteří měli v minulosti na rozvoji sboru a hasičů v Častolovicích zásluhu:
Jan Anděl, Antonín Bělka, Alois Čagan, Karel Dvořák, Jaroslav Fabián, Karel Franck, František Forejtek, Rudolf Forejtek, Miroslav Frýda, Josef Horský, Václav Hrubeš, Petr Hubáček, Antonín Izák, Josef Janeček, Stanislav Januš, Antonín Jelínek, František Jiruška, Rudolf Jiruška, Karel Hanousek, Karel Kalecký, Antonín Kalousek, Antonín Kapucián, Jan Kaňuk, Josef Klapal, Bedřich Kristuf, Antonín Kříž, Josef Machač, Josef Morávek, František Pour, Jiří Pour, Jaroslav Pozůstal, František Provazník, Antonín Provazník, Emil Sedláček, Petr Sekyra, František Tichý, Václav Tichý, Josef Vilímek, Josef Vítek.