Zastavení první: Areál AFK Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Pondělí, 08 Květen 2017 11:36
Velikost písma:

SPORTOVNÍ KLUB (SK), AMATÉRSKÝ FOTBALOVÝ KLUB (AFK)

Počátky častolovického fotbalu sahají do roku 1920, kdy se několik nadšenců v čele s panem Františkem Malým rozhodlo založit sportovní klub s názvem SK Častolovice. Klub se již od svého založení potýkal s velkými problémy. Nejprve bylo nutné vybudovat hřiště, obstarat výstroj a finanční zabezpečení. První hřiště vzniklo přibližně v místech, kde je dnes opuštěný areál firmy Rojek - nedaleko sokolské zahrady. Druhé hřiště stálo od roku 1923 za špejcharem (tělocvičnou). Později se hrálo Na Sádlovce, což je louka nedaleko dvora Polná, v Bažantnici u tzv. Šafranice a poslední, nám dobře známé hřiště, leží v místech Na Vejkaze, kde byl 29. září 1935 otevřen Šternberkův sportovní stadión. Klub SK Častolovice měl finanční problémy, a proto musel kolem roku 1925 přerušit svou činnost.

V letech 1929/1930 byla znovu vzkříšena myšlenka na silný a fungující fotbalový klub. Za tímto účelem navázal tehdejší sládek pivovaru pan František Hauser jednání s účetním důchodním panem Přibylem a správcem velkostatku Josefem Svobodou, kteří zajistili u hraběte Leopolda Sternberga propůjčení pozemku u Bažantnice na hřiště a potřebné finance. Úpravy hřiště začaly v roce 1930 a za krátký čas měly Častolovice pěkné sportoviště a vznikl nový klub s názvem AFK Častolovice. Hráčské posily přicházely z obce i širokého okolí. Zmínit můžeme bratry Havlíkovy (Josefa, Miroslava, Jana), bratry Škopovy (Josefa, Františka), bratry Bednářovy (Josefa, Františka), pány Izáka, Rojka, Bělku, Jaroslava Jirušku atd. Některá utkání sehrál za mužstvo v jeho počátcích také Adam Sternberg. Postupně zahájily svou činnost oddíly boxu, cyklistiky, kuželek a ledního hokeje. Po založení oddílu ledního hokeje bylo nutné vyhledat nové prostory. Do dění vstoupil opět hrabě Leopold Sternberg, velký to sportovní mecenáš, který věnoval klubu již zmiňovaný pozemek Na Vejkaze. Během nacistické okupace činnost klubu opadla, neboť většina hráčů byla nasazena na práce v Německu. V tuto dobu se hrála jen okresní soutěž. Po 2. světové válce se AFK stal součástí Sokola. Roku 1945 byl zvolen nový výbor v čele s Jaroslavem Máchou, bylo sestaveno nové mužstvo, které se v roce 1946 umístilo v mistrovské soutěži na 3. místě. Brzy však přišla krize. Vzestup nastal až v letech 1948 - 49. Svůj talent vděčným častolovickým fanouškům předvedl a přípravu mužstva tehdy vedl Jaroslav Kvapil - pravé křídlo Bohemians a reprezentant. Kromě sportovních úspěchů přiložili fotbalisté i další nadšenci ruku k dílu a kolem hřiště vyrostlo oplocení, dále byla nataženy elektrické přípojky. Historická návštěva 2 000 platících diváků se přišla na hráče podívat v  roce 1952 na zápas Častolovice - Škoda Hradec Králové. Domácí mužstvo, účastník krajské třídy, prohrálo 0:7. K oporám mužstva v té době patřili Jiří Pour, Jaroslav Zíbar, Josef Podolský, Ladislav Mňuk, Václav Tichý, Jaroslav Kudláček, Miroslav Štorek, Antonín Bělka atd. V roce 1957 nastala další herní krize, z těchto důvodů se pánové Václav Tichý a Jaroslav Beran začali více věnovat mládeži. Krize byla zažehnána a již roku 1965 A tým postoupil do krajské I.B třídy. V letech 1960 - 72 proběhly velké úpravy hřiště. Roku 1972 byly postaveny nové kabiny, přibylo sociální zařízení a zanikla kuželna. Mužstvo hrálo I.B třídu a kádr doplňovali vlastní odchovanci (např. Milan Havlík, Milan Buřil, Josef Václavík). Trenérem byl Luboš Císař, později Bohuslav Kunc a Josef Podolský. 60 let fotbalu v obci si sportovci připomněli roku 1980. V 80. letech se na činnosti častolovického fotbalu podíleli Václav a Miloš Tichý, František Zeman, Václav Hrubeš, František Škop, Bohuslav Škop, Josef Šumichrast, Tomáš Bělka, Jaroslav Valach a řada dalších. Roku 1988 byl zakoupen starší autobus. Velký podíl na jeho zakoupení a provozu měli pánové Ivan Všetička a Karel Mráz. Oddíl hraje v krajské soutěži, za úspěchy stojí zejména trenér Luboš Martinec z Hradce Králové a nově příchozí posily. Na soupisce častolovického mužstva bychom mimo jiných nalezli jména Josef Pleskot, Šmolka, Luboš Martinec, později Patrik Martinec, Tomáš Martinec. Pokračují i úpravy hráčského zázemí. Roku 1987 je ke klubovému zařízení přistavěno sociální zařízení, kancelář a kuchyň. V 90. letech trenér Martinec odchází, s ním končí i řada opor a několik klíčových hráčů vstupuje do nově vzniklého oddílu FC Orsil. Kvalita mužstva klesá, tým sestupuje do okresní soutěže. V roce 1992 se oddíl vrací k původnímu názvu AFK. Do funkce předsedy byl zvolen Rudolf Marek, trenérem se stal Ladislav Šulc z Rychnova nad Kněžnou. V sezóně 1992 - 93 obsazuje tým 3. místo v okresní soutěži a trenér Šulc odchází. V roce 1994 byl zvolen za předsedu klubu Vladimír Uhlíř, který do oddílu vnáší klid a pravidelnost v práci. Fotbalistům také přichází finanční podpora od obce, firem Orsil a Rojek. Dne 21.6.1996 došlo ke sloučení klubů FC Orsil a AFK Častolovice. Novým prezidentem je zvolen Miloš Tichý, trenérem pan Vladimír Slezák. K týmu se na krátkou dobu vrací Luboš Martinec, který však roku 1997 odchází a jeho místo zaujímá hrající trenér Zbyněk Hejzlar z Náchoda. Sezónu 1998 zahajuje s mužstvem opět Luboš Martinec, roku 1999 na jeho práci navazuje Vladimír Mráz. Od roku 2000 trénuje A mužstvo Bohuslav Škop, krátce v roce 2001 zaskakuje také bývalý trenér L. Martinec. Před začátkem přípravy na novou soutěžní sezónu se stal hlavním trenérem Miroslav Přikryl st. Pro jarní část soutěže 2001/2002 byl trenérskou funkcí pověřen Miroslav Huňara. V roce 2003 trénoval v Častolovicích pan František Macháček z Kostelce nad Orlicí, kterého od 1.1.2004 nahrazuje Jiří Kapucián. Do ročníku 2004/2005 nastoupili častolovičtí fotbalisté pod vedením Jiřího Kapuciána, kterého v průběhu sezóny nahradil hrající kapitán Miroslav Přikryl. Začátek soutěže v roce 2005 zahájilo mužstvo vedené bývalým ligovým fotbalistou a trenérem Milošem Markem z Hradce Králové. Pan Marek ukončil na podzim roku 2006 trenérskou i hráčskou činnost a po něm se mužstva mužů ujal Jan Čermák ze Solnice. Mužstvu se přestalo dařit, a proto se k týmu vrátil opět Miloš Marek. To už se ale blížíme k novodobé historii klubu. Aby byl výčet dění kolem oddílu úplný, neměli bychom zapomenout na práci s mládeží. Na tomto místě bych chtěl zmínit jména Ivana Všetičky, Václava Hrubše, Jiřího Hovorky, Miroslava Přikryla st., Milana Vilímka, Bohuslava Škopa, Petra Luxe, Jaroslava Fabiána, Miloše Zemana, Ladislava Kapuciána, Zdeňka Bureše a řady dalších. Klub nezapomíná ani na starší členy. U příležitosti sedmdesátých narozenin obdržel dne 29.3.1998 pan Václav Tichý z rukou čestného generálního sekretáře ČMFS Ing.Rudolfa Bati cenu JUDr.Václava Jíry. Roku 2000 zakoupila obec od firmy Škoda Auto a.s. Kvasiny staronový autobus, který slouží dodnes. V listopadu a prosinci 2004 vybudoval AFK Častolovice ve svém areálu na hřišti antukový kurt pro volejbal i nohejbal a taneční parket ze zámkové dlažby. Roku 2007 vybudovali sportovci u fotbalového hřiště také dětské hřiště. Fotbal má v obci mnoho příznivců a zapálených fanoušků. Jako ve všech odvětvích lidské činnosti i fotbal v obci doprovází střídání úspěchů i neúspěchů.

Než ukončíme povídání o častolovickém fotbalu, připomeňme si ještě několika málo řádky z kroniky sportovního klubu AFK jeho založení tak, jak ho viděl tehdejší kronikář František Brandejs :
„V roce 1929 až 1930 byl založen v našem městečku Častolovice sportovní klub, který po různých debatách obdržel název A.F.K., ačkoliv bylo různých názorů jako Slavoj atd. Podnět k založení klubu dal nově se přistěhovavší pan Hauzer, jako sládek zdejšího zámeckého pivovaru. Velice ho překvapilo, že v tak velkém městečku, není vyvíjena žádná sportovní činnost. Při příležitostném rozhovoru s panem Františkem Malým, který byl členem dřívějšího, rozpadnuvšího se klubu pod názvem S.K. Častolovice, který se při místních potížích v roce 1925 rozpadl. Společně s dalšími příznivci sportu se snažili sportovní klub založiti, což se jim také podařilo. V té době byl členem Severočeské župy pan Rudolf Benda z Kostelce nad Orlicí, kterého povolali do Častolovic a přednesli mu své přání, ten opravdu s velkou ochotou se odebral s některými našimi sportovci k panu Hauzerovi, kterému přednesli, že jsou rozhodnuti založit zde sportovní klub a žádali ho o pomoc, jmenovaný pan Hauzer s velkou ochotou jim slíbil všestrannou pomoc, ihned navázal jednání s panem Karlem Přibylem, bývalým účetním na zdejším důchodu a panem Josefem Svobodou, správcem místního velkostatku, kteří jako spravovatelé majetku zdejšího pana hraběte Leopolda Šternberka, slíbili, že se svolením pana hraběte propůjčí pozemek pro fotbalové hřiště v (Bažantnici) a tento pozemek byl skutečně propůjčen ke sportovní činnosti. V jarních dnech léta páně 1930 se začalo s úpravou hřiště, kácely se stromy, kopaly pařezy, keře a tak společnou rukou všech příznivců sportu za krátký čas se objevilo na místo lesa krásné úhledné hřiště. Jelikož v začátcích jsme neměli dostatek kvalifikovaných hráčů, byli jsme odkázáni na hráče ze širokého okolí našeho městečka, současně jsme věnovali velkou péčí našemu dorostu, kteří měli rovněž velice pěkných úspěchů, takže během 3 roků jsme měli své vlastní rivalské mužstvo, které hrálo velice slušně, obětavě, za což byli odměňováni přízní široké veřejnosti, která každý zápas poctila pěknou návštěvou. Na našem hřišti se také odehrálo v té době mnoho krásných zápasů. Příkladně S.K. Náchod (liga), A.F.K. Pardubice, S.K. Pardubice atd. Naše mužstvo v té době bylo vedeno kapitánem Josefem Hájkem. Všichni hoši prováděli svůj sport nejen jako nepostradatelnou zábavu, ale prováděli ho opravdu rivalsky, byli poslušní svého kapitána v té době Josefa Hájka, byli obětaví a hráli s velkou láskou, neboť měli ho tak v lásce, že se nemohli příštího zápasu dočkat. Často chodili pěšky na zápasy se soupeřem až na Horní Jelení, Potštejn, Doudleby atd. Také to nebyli žádné primadony přesto, že bylo široko daleko naše obětavé mužstvo známo, za žádných podmínek by ani jeden nikdy svůj klub ani myšlenkou nezradil. Láska k našemu sportovnímu klubu byla velká nejen mezi mladými, ale i starými členy, předně to byl Jan Havlík, 50 roků starý náš občan a velký příznivec sportu, který vychoval 3 silné syny, dobré sportovce, jsou to Josef Havlík, Jan Havlík a Miroslav Havlík, a kteří jsou stále činnými. Opravdu byla to krásná podívaná na starého jejich otce, kterému nestačilo se jen dívat na hru, ale on dokonce vždy šel s naším mužstvem daleko pěšky, aby je tam povzbudil ke hře se soupeřem a konečně jako děda neváhal a odstrojil se aby vzal na sebe sportovní dres a hrál za staré pány, přitom byl jeden z nejšťastnějších….“


ODDÍL LEDNÍHO HOKEJE

Hokejový oddíl zahájil svou činnost kolem roku 1930. Hráčskou základnu tvořila většina talentovaných fotbalistů, kteří si takto vyplňovali přípravu na letní sezónu. První tréninky a zápasy se hrály na místních rybnících nebo řece Bělé. Později byl led nastříkán na fotbalové hřiště. Největší rozmach tohoto sportu nastal po roce 1953, kdy bylo vedle fotbalového hřiště zřízeno hřiště na lední hokej. Dostatek vody pro kropení ledu zajišťovala kopaná studna. Když byla mírná zima byly nuceni hokejisté hrát svá utkání v Hradci Králové nebo na hřištích soupeřů. Hokej byl v Častolovicích mimořádně úspěšný. Hráči Antonín Bělka a Bohuslav Dvořák byli v roce 1949 dokonce pozváni do širšího výběru reprezentace ČSR. Již v roce 1954 obsadili v krajské soutěži hokejisté 3. místo. Stejný výsledek zopakovali i v sezóně 1956. Roku 1958 proběhla oprava mantinelů. V roce 1961 se u nás hrála I. A třída a náš tým obsadil 2. místo. Chybělo však odpovídající zázemí. Proto byla roku 1964 u zimního stadionu vybudována teplárna a šatny. V roce 1965 mužstvo sestoupilo z krajské soutěže. Uprostřed výsledkové listiny se mužstva mužů a dorostu pohybovala v sezóně roku 1967. Úspěchy střídaly neúspěchy, výhry prohry. V 80. letech 20. století existoval hokejový oddíl už jen formálně a zaměřoval se na práci s dětmi a zájezdy. Dne 24. ledna 1982 zhlédli obyvatelé obce karneval na ledě a exhibiční utkání v ledním hokeji mužstev státních podniků Kovodružstvo a Stavební izolace. Tato akce předznamenala konec ledního hokeje v Častolovicích. Roku 1983 hokejový oddíl zanikl a z hřiště vznikla tréninková plocha fotbalistů. Osud častolovického hokeje nebyl lhostejný několika nadšencům, kteří se pokusili vzkřísit jeho zašlou slávu. První zápas po téměř dvaceti letech sehrál dne 17. listopadu roku 2001 nově obnovený hokejový klub HC Častolovice. Klub je pravidelných účastníkem Rychnovské hokejové ligy a hraje všechna svá soutěžní utkání na Zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou.